Elf transportbedrijven hebben dit voorjaar deelgenomen aan de pilot van de Zero Emission Transport Academy. HCNP en TLN organiseerden die samen.

Enkele reacties: 
 “HCNP, samen met diverse interessante gastsprekers, namen ons op enthousiaste wijze mee in de aanstaande brandstoftransitie. Alle bijkomende facetten kwamen daarbij aanbod. Deze vijf dagen dragen bij aan het verder vormgeven van onze verduurzamingsplannen zodat wij als bedrijf ook relevant blijven in de toekomst.” Rick Zweers, Operations Director bij Rabelink Transport

“Nuttig en noodzakelijke kennis op alle vlakken. Een goed inzicht in wat er allemaal op ons af gaat komen.” Harald Smook; Rabelink Transport

 “Om klaar te zijn voor morgen en de nabije toekomst is dit inhoudelijk een zeer leerzame en actuele bijdrage geweest in persoonlijke en bedrijfsgerichte ontwikkeling t.a.v. de verduurzaming met specifieke “know-how” op het gebied van elektrificatie en waterstof.“ Nick Bakker; Bakker Transport & Warehousing: 

“De energietransitie die op ons afkomt is een aanpassing en verandering die enorm complex is, deze training heeft mij hiervan nog meer bewust gemaakt. Het gaat niet alleen om de keuze in techniek, maar om de juiste (strategische) keuzes te maken in je bedrijfsvoering. Door deze training heb ik meer technische kennis opgedaan maar ook de informatie vergaard waardoor ik mijn visie op de energietransitie heb verruimd.’’ Arjen Hoekstra; Bakker Transport & Warehousing 

“Het was een leerzame doelgerichte training, die onze visie voor de komende jaren goede handvaten geeft wat de mogelijkheden zijn.” Coen van Kuijk; Directeur/eigenaar Van Kuijk Groep 
 “Ik vond het een hele leerzame training. Veel geleerd van de trainers en andere cursisten. Op naar een Zero Emissie toekomst!” Rens Lammers; Rene Lammers Transportbedrijf

Met deze interessante en enthousiaste groep van 11 bedrijven hebben we in 5 dagen alle aspecten van de transitie behandeld. Wat er zoal aan bod kwam?  
Vrachtauto’s, natuurlijk. Wat is er op de markt en hoe werkt het?  
Opladen, uiteraard. Hoe werkt dat en wat is er op de markt?   
Waterstof.  De voor- en nadelen van elektrisch versus waterstof.  
Voor- en nadelen van een zware aansluiting op het elektriciteitsnet versus mogelijkheden en uitdagingen van eigen opwek en opslag van energie.  
De kosten, vanzelfsprekend. Aanschaf, levensduur en verlagen van kosten door o.a. verkoop van HBE’s. 
Tussendoor konden de deelnemers bij HCNP terecht voor begeleiding bij de uitwerking voor hun eigen bedrijf. 

Deze succesvolle pilot wordt uiteraard vervolgd. Interesse? Neem contact op! 

En als je toevallig transportondernemer bent in Zeeland, geef je dan op via Zeeland Connect. Voor Zeeuwse deelnemers ligt er een extra aantrekkelijk aanbod, met subsidie van de Provincie en het Fonds Publieke Belangen in Zeeland. 

Pilot TLN Training Zero Emissie Transport