Er is grote bereidheid onder Nederlandse vervoerders om zero-emissie zware vrachtwagens aan te schaffen mits het verschil in kosten (TCO) met diesel te overzien is. Vervoerders hebben de komende jaren ook voldoende keus om het Nederlandse klimaatdoel van 5.000 zero-emissie zware vrachtwagens in 2025 te kunnen halen.

Dit is het goede nieuws uit de inventarisatie die Hytruck Consult & Partners (HCNP) dit voorjaar heeft uitgevoerd. Het rapport ‘Iedere Ton Telt’ is inmiddels verschenen. Hytruck Consult & Partners (HCNP) schreef het in opdracht van het H2 Platform, Deltalinqs en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

En nu het andere ‘nieuws’: die vergelijkbare TCO is er nog niet. HCNP’s TCO-berekeningen laten nog een fors gat zien: zo’n 11% voor batterij-elektrische zware vrachtwagens, en 35% voor zware vrachtwagens met een brandstofcel.

De transitie komt niet vanzelf op gang. Daarvoor is stimulering nodig door de overheid.

Een aanschafsubsidie zoals ‘Brussel’ die toestaat, zal voldoende zijn voor de batterij-elektrische vrachtwagen in de stadslogistiek. Helaas heeft Nederland zo’n regeling (nog) niet. Een toegangsheffing voor diesels die de binnensteden in willen, kan een alternatieve oplossing zijn.

Voor de brandstofcelvrachtwagens zijn de toegestane aanschafsubsidies niet genoeg, en zal de overheid bovendien ‘out of the box’ oplossingen nodig hebben. Het rapport doet daar suggesties voor. Eén daarvan is het toch zo snel mogelijk de kilometerheffing invoeren voor diesels. Ook de toegangsheffing voor diesels die de binnensteden in willen, zou een grote bijdrage kunnen leveren. Verder stelt HCNP voor om de komende jaren een aantrekkelijke prijs voor waterstof vast te zetten met een minimaal aandeel groene waterstof.

Het rapport is gevoed met informatie van 78 vervoerders, 3 verladers en 13 vrachtwagenproducenten.

Download het rapport hier

HCNP hoopt dat ‘Iedere Ton Telt’ een nuttige rol zal vervullen in de energietransitie in de logistiek.

Voor meer informatie: bel Eric Beers op 0651587696 of mail naar ericbeers@hcnp.nl.

Nederlandse vervoerders willen graag over op zero-emissie, mits het betaalbaar is