Op de Zero Emission | Ecomobiel 2022 kondigt Hytruck Consult & Partners (HCNP) de start aan van de ‘Zero Emission Truck Academy’.  Deze bestaat uit 5 dagen gevuld met kennisoverdracht over alle aspecten van de transitie naar zero-emissie transport, aangevuld met individuele begeleiding bij het maken van een transitieplan voor het eigen bedrijf.

“We denken dat de Academy gaat voldoen aan een behoefte” zegt Eric Beers van HCNP. “Om weloverwogen te werken aan de transitie naar zero-emissie in hun eigen bedrijf, zullen transportondernemers zich immers veel nieuwe kennis en inzichten eigen moeten maken.” De pilot van de Zero Emission Truck Academy staat gepland voor volgende maand (november 2022). De tweede Academy begint vroeg in 2023. Afhankelijk van de belangstelling worden de volgende series ingepland.

De ‘Zero Emission Truck Academy’ gaat bestaan uit vijf middagen en avonden met daartussenin tijd om met persoonlijke begeleiding te werken aan een plan voor de transitie naar zero-emissie in het eigen bedrijf. Daardoor neemt de hele Academy zo’n twee maanden in beslag. Gevraagd naar de reden achter het ontwikkelen van de ‘Zero Emission Truck Academy’, vertelt Eric: “Transportondernemers kennen de wereld van conventionele voertuigen en diesel natuurlijk door en door. In onze vele contacten met hen hebben we echter ontdekt dat dit echt heel anders ligt zodra het gaat over zero-emissie voertuigen, hoe je die inbedt in het energiesysteem en hoe je daar een redelijke business case onder legt. Dat is echt een andere wereld. Wij stellen de deelnemers aan de Academy in staat om die wereld grondig te verkennen.”

De totale Academy, inclusief de persoonlijke begeleiding, verzorging tijdens de 5 dagen en lesmateriaal, vergt een behoorlijke investering.  “Maar”, zegt Eric: “je verdient deze investering dubbel en dwars terug doordat je de juiste keuzes kunt maken op basis van actuele kennis.”

Meer informatie:

HCNP start Zero Emission Truck Academy