Populaire Zeeuwse Zero Emissie Truck Academy creëert FOMO

Dit artikel is overgenomen van logistiek.nl . Klik hier voor het origineel

De Zero Emission Truck Academy (ZETA) in Zeeland vormt een mooi voorbeeld van regionale innovatie en samenwerking binnen de transportsector, gericht op de transitie naar emissievrije voertuigen. Rick Suurmond, projectmanager van kartrekker Zeeland Connect, partner Impuls Zeeland, benadrukt het enthousiasme en de groeiende interesse onder lokale transportbedrijven. Al meerdere klassen hebben de academy inmiddels succesvol afgerond en een nieuwe groep is onlangs van start gegaan. Dit wijst volgens Suurmond op een onverminderde belangstelling, mede gestimuleerd door mond-tot-mondreclame en een vorm van ‘fear of missing out’ (FOMO).

De energietransitie is ingrijpend voor de transportsector en biedt veel onzekerheden. Transportbedrijven in Zeeland gaven aan te willen verduurzamen, maar niet weten hoe te starten. Dit komt volgens Jo-Annes de Bat, gedeputeerde van de Provincie Zeeland, mede door onzekerheid over de beschikbaarheid van voertuigen, de prestaties van de voertuigen, het Europese beleid en vooral een gebrek aan kennis van de materie. Zeeland Connect – partner van de provincie Zeeland – heeft daarom Hytruck Consult & Partners (HCNP) de opdracht gegeven om een integrale, objectieve cursus over energietransitie voor de logistieke sector te ontwikkelen. En zo is de Zero Emission Truck Academy (ZETA) geboren. De Bat is trots op het eindproduct, waarin volgens hem belangrijke vragen voor ondernemers beantwoord worden.

Rick Suurmond (Zeeland Connect)
Rick Suurmond (Zeeland Connect)

Netwerken

De vijfdaagse cursus biedt volgens projectmanager Suurmond niet alleen waardevolle inhoudelijke kennis, maar het fungeert ook als een netwerkmogelijkheid voor deelnemende bedrijven om verdiepende gesprekken te voeren en ervaringen uit te wisselen. De nadruk ligt op het gezamenlijk navigeren naar emissievrije transportoplossingen, waarbij de diversiteit van de deelnemers – rijp en groen – bijdraagt aan een rijke uitwisseling van kennis en ervaringen. Deze collectieve reis benadrukt het adagium dat samenwerken leidt tot grotere vooruitgang dan individuele inspanningen. Het unieke Zeeuwse karakter, met zijn hechte gemeenschap en gedeelde (vak)taal, speelt hierin een versterkende rol zegt Suurmond.

Bekijk ookBEKIJK OOK

Masterclass over zero emission trucks meteen al succesvol

FOMO

Zero Emission Truck Academy

De academy blijkt mateloos populair. Bedrijven variërend van kleine ondernemingen met slechts een paar vrachtwagens tot grote bouwbedrijven met een omvangrijk wagenpark sluiten zich aan. De eerste twee klassen hebben de cursus inmiddels succesvol afgerond, een volle derde klas is inmiddels van start en de voorlopig laatste klas – die start per 2 april – stroomt ook al vol, met grote landelijke namen als AB Texel en Daily Logistics Group (DLG) die veel in Zeeland opereren. Suurmond: “Er is onverminderde interesse voor. Dat is mede gestimuleerd door mond-tot-mondreclame, wat een vorm van ‘fear of missing out’ (FOMO) bij bedrijven creëert, die zien dat hun regionale concurrenten deelnemen.”

In vijf volle dagen leren de Zeeuwse bedrijven tijdens de ‘Zero emission truck academy’ (ZETA) alle ins en outs over zero-emissietransport. De academy bestaat uit een reeks masterclasses, georganiseerd door Stedin, Provincie Zeeland, Stichting Publieke Belangen, Zeeland Connect en Hytruck Consult & Partners (HCNP). Tijdens de lessenreeks krijgen deelnemers voorlichting en persoonlijke begeleiding om de omschakeling naar zero-emissievoertuigen efficiënt en effectief uit te kunnen voeren.

Tijdens de opleiding komen onder andere de verschillende zero-emissie voertuigen (elektrisch en waterstof, inclusief technische specificaties) aan bod, evenals laadinfra met benodigde netwerkaansluiting, energie (opwekking, opslag en management), ritplanning; kosten en opbrengsten (TCO vergeleken met dieselvoertuigen), omgevingsmanagement, subsidies en netcongestie.

Het is de bedoeling dat de deelnemers na afloop voldoende kennis en inzicht hebben om verantwoorde beslissingen te nemen over de verduurzaming van het eigen wagenpark in de komende jaren. Deze besluiten kunnen ze dan nemen mede op basis van hun bedrijfsspecifieke transitieplan tot 2030 dat ze tijdens de masterclass maken.

De opleiding kost 4.500 euro, maar ondernemers kunnen de masterclass met korting volgen. De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen en de Provincie Zeeland subsidiëren beide 1.000 euro voor ieder bedrijf dat zich aanmeldt.

Transitie naar emissievrij transport

Er wordt tijdens de opleiding (zie kader) ook ingegaan op de uitdagingen die deelnemende bedrijven ondervinden, zoals de tijd en de relatief vroege fase waarin de transitie naar emissievrij transport zich bevindt. Desondanks benadrukt Suurmond dat het nooit te vroeg is om te leren. “Met de truck academy stellen we ondernemers in staat om zich goed voor te bereiden en de kansen die deze transitie met zich mee gaat brengen, optimaal te benutten.” Femke van ’t Veer, directeur van internationaal transportbedrijf Traveo, bekent dat elektrificatie wel nog een ver-van-mijn-bed-show voor het bedrijf was. Toch meldde ze zich aan voor de derde klas van de ZETA. “Uiteindelijk krijgen we als transporteurs allemaal met de transitie van diesel naar elektrisch te maken. Op lange termijn kunnen we hier niet onderuit. Het is belangrijk om hierover kennis op te doen, zodat je niet voor het blok staat als er daadwerkelijk stappen genomen moeten worden.”

Gedeputeerde Jo-annes de Bat opende de academy vorig jaar officieel met een overhandigen van lesmateriaal aan deelnemer Carlo Kloosterman (Kloosterman BV).
Gedeputeerde Jo-annes de Bat opende de academy vorig jaar officieel met een overhandigen van lesmateriaal aan deelnemer Carlo Kloosterman (Kloosterman BV).

CO2-reductie

Door aan te sluiten bij de ZETA hoopt Van ’t Veer een duidelijker beeld te krijgen van de mogelijkheden op het gebied van CO2-reductie. “Ik geef eerlijk toe dat ik wat sceptisch was van te voren, maar de cursus heeft me tot nu toe positief verrast. De inhoud is interessant en divers. Mede ook doordat je met verschillende ondernemers bij elkaar zit die ieder in een eigen vakgebied zitten, maar wel allemaal tegen dezelfde problemen aanlopen met betrekking tot de transitie. Het is mooi om te zien dat toch al veel ondernemers stappen hebben genomen, zo kunnen er al wat ervaringen gedeeld worden en gaat het onderwerp ook meer leven.”

‘Begin op tijd’

Dat beaamt André de Keijzer, directeur van Geuze Transport en deelnemer aan klas 2. Hij vond het de investering meer dan waard. “Je kunt veel van elkaar leren. Ook als je kijkt naar de toekomst. Gaat iedereen zelf het wiel uitvinden of steken we de koppen bij elkaar en onderzoeken we wat samen kunnen doen?” Als tip naar andere ondernemers wil De Keijzer meegeven dat je op tijd moet beginnen. “Het zijn lange en kostbare trajecten. Probeer niet in diesel te blijven te denken en denk in mogelijkheden. De hele energietransitie gaat gewoon door, die trein is niet te stoppen, ook al zijn er natuurlijk nog een aantal flinke hobbels te nemen.” Eén belangrijke hobbel waar hij op doelt is de netcongestie in Zeeland. Momenteel is Zeeland ‘rood’ en worden alle netverzwaringen en uitbreidingen boven de 3×80 ampère afgewezen. Daar wordt tijdens de opleiding ook extra aandacht aan besteed, vertelt Suurmond. “Als je straks een elektrische truck koopt, maar hem vervolgens niet op kunt laden, dan heb je er nog niets aan.”

Bekijk ookBEKIJK OOK

Eric Beers (HCNP): ‘We willen maximaal bijdragen aan de transitie’

Informeren en voorbereiden

De academie speelt volgens de projectmanager ‘een cruciale rol’ in het informeren en voorbereiden van bedrijven op de aankomende veranderingen. Hierdoor zijn ze ook beter gepositioneerd om hun concurrentiepositie te verdedigen en niet onvoorbereid worden geconfronteerd met onvermijdelijke aanpassingen. “We hoeven in Zeeland niet per se voorop te lopen. Maar ik vind het persoonlijk heel belangrijk dat we, als het spel straks echt begint, niet achteraan bungelen. Je kunt jezelf er niet vroeg genoeg op voorbereiden. Dat is ook het belang van de ZETA voor de provincie Zeeland: een goed voorbereide logistieke sector.”

Calimero-effect

Suurmond is van mening dat er in Zeeland vaak nog een soort Calimero-effect heerst. “Er wordt gedacht ‘wij zijn klein, laat de rest van Nederland maar vooroplopen en dan kijken we wel waar we bij aansluiten of niet’. We zijn inderdaad klein als provincie. Maar als je groot bent, dan ben je traag en log. Terwijl als je klein bent je snel en wendbaar bent. Dus laten we – juist als kleintje in Nederland – ook van die factoren gebruikmaken. Blijkbaar kunnen wij heel pragmatisch en snel – door goed samen te werken – hele mooie dingen bereiken. Er zit heel veel kracht in het gezamenlijk klein zijn.” De pioniersgeest van de eerste deelnemers, die hun nieuwsgierigheid boven financiële overwegingen stelden, wordt door Suurmond geprezen. Dat benadrukt ook het belang van de academie voor de transportsector in Zeeland.

Zero Emission Van Academy (ZEVA)

Op basis van de ervaringen van de deelnemers van de ZETA kwam bij Zeeland Connect het verzoek binnen van bedrijven met veel bedrijfswagens (vans) om een vergelijkbare cursus voor die doelgroep te ontwikkelen. Deze is momenteel in de maak en zal in maart starten met het werven van deelnemers. Tijdens drie middagen zullen de deelnemers alle ins-en-outs leren met betrekking tot de transitie naar zero-emissiebestelauto’s.

Kracht van sociale innovatie

De toegevoegde waarde van ZETA ligt volgens Suurmond bovendien in het creëren van een blijvende gemeenschap van bedrijven die elkaar ondersteunen in deze transitie. Het project belichaamt de kracht van sociale innovatie. Het toont hoe regionale samenwerking en onderwijsinitiatieven een belangrijke rol kunnen spelen in de voorbereiding op – en navigatie door – de transitie naar duurzamere transportmethoden. De terugkomdag in juni met alle zestig deelnemende bedrijven – een soort follow-up gericht op financieringsaspecten van de overgang naar emissievrij transport – onderstreept voor de projectmanager de noodzaak van voortdurende ondersteuning en samenwerking binnen de sector. “We willen de transporteurs binnen deze community vasthouden naar de toekomst toe, want we hebben elkaar hard genoeg nodig als we stapsgewijs steeds dichterbij dat moment komen waarop we echt overgaan.”

‘Transporteurs zijn net oesters’

De ZETA is in principe bedoeld voor bedrijven uit de provincie, maar in sommige klassen zaten ook een vertegenwoordiger van truckfabrikanten, zoals Louwman en Bluekens. Daar waren met name de trainers in eerste instantie echt niet happig op, zegt Suurmond. Dit omdat transporteurs een soort oesters zijn die je heel langzaam en moeilijk open krijgt. “En als er dan een fabrikant bij zit, dan sluiten ze zich weer en dan krijg je er nooit meer iets uit”, lacht hij. De inclusie van de vertegenwoordigers heeft echter geleid tot waardevolle interacties en leerervaringen voor alle betrokkenen. Dit benadrukt volgens Suurmond ook het belang van een inclusieve aanpak, want de gehele keten is immers in transitie.

Toen Suurmond vorig jaar met de ZETA begon leek het volgens hem een relatief klein project met beperkt bereik te worden. “Financieel is dit natuurlijk geen miljoenenproject, maar de impact van dit project is echt niet te onderschatten. Dat had ik op voorhand nooit gedacht. Het biedt alleen maar heel veel perspectief voor de transportsector in Zeeland naar de toekomst.”

Zero Emission Truck Academy – actueel en populair

In februari beginnen wij met de 12e en 13e groep cursisten die onze Zero Emissie Truck Academy voor de logistieke sector gaan volgen. De vele positieve reacties geven aan dat deze cursus erg actueel en heel nuttig is. Dit keer is het al de derde groep leden van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en al de ook de derde groep Zeeuwse transportondernemers via Zeeland Connect en de Provincie Zeeland.

Bekijk dit filmpje (met dank aan Zeeland Connect) voor een sfeerimpressie en de positieve reacties van deelnemende transportbedrijven.

Meer weten? Wil je dit ook? Mail naar info@hcnp.nl.

TLN Webinar “Zero-emissiezones: wat heb je nodig voor jouw e-vloot”

Op vrijdag 8 september om 11:00 uur houdt Transport en Logistiek Nederland (TLN) een webinar over der uitdagingen die de Zero Emissiezones vormen voor transportondernemers. Zijn er al voldoende elektrische vracht- en bestelauto’s beschikbaar. Kan ik voldoende stroom krijgen om deze voertuigen op te laden? Wat moet ik als transportondernemer weten om deze transitie goed te doorstaan?

Eric Beers van HCNP is te gast bij dit seminar. Wilt u meer weten? Via deze link kunt u zich gratis inschrijven:

Pilot TLN Training Zero Emissie Transport

Elf transportbedrijven hebben dit voorjaar deelgenomen aan de pilot van de Zero Emission Transport Academy. HCNP en TLN organiseerden die samen.

Enkele reacties: 
 “HCNP, samen met diverse interessante gastsprekers, namen ons op enthousiaste wijze mee in de aanstaande brandstoftransitie. Alle bijkomende facetten kwamen daarbij aanbod. Deze vijf dagen dragen bij aan het verder vormgeven van onze verduurzamingsplannen zodat wij als bedrijf ook relevant blijven in de toekomst.” Rick Zweers, Operations Director bij Rabelink Transport

“Nuttig en noodzakelijke kennis op alle vlakken. Een goed inzicht in wat er allemaal op ons af gaat komen.” Harald Smook; Rabelink Transport

 “Om klaar te zijn voor morgen en de nabije toekomst is dit inhoudelijk een zeer leerzame en actuele bijdrage geweest in persoonlijke en bedrijfsgerichte ontwikkeling t.a.v. de verduurzaming met specifieke “know-how” op het gebied van elektrificatie en waterstof.“ Nick Bakker; Bakker Transport & Warehousing: 

“De energietransitie die op ons afkomt is een aanpassing en verandering die enorm complex is, deze training heeft mij hiervan nog meer bewust gemaakt. Het gaat niet alleen om de keuze in techniek, maar om de juiste (strategische) keuzes te maken in je bedrijfsvoering. Door deze training heb ik meer technische kennis opgedaan maar ook de informatie vergaard waardoor ik mijn visie op de energietransitie heb verruimd.’’ Arjen Hoekstra; Bakker Transport & Warehousing 

“Het was een leerzame doelgerichte training, die onze visie voor de komende jaren goede handvaten geeft wat de mogelijkheden zijn.” Coen van Kuijk; Directeur/eigenaar Van Kuijk Groep 
 “Ik vond het een hele leerzame training. Veel geleerd van de trainers en andere cursisten. Op naar een Zero Emissie toekomst!” Rens Lammers; Rene Lammers Transportbedrijf

Met deze interessante en enthousiaste groep van 11 bedrijven hebben we in 5 dagen alle aspecten van de transitie behandeld. Wat er zoal aan bod kwam?  
Vrachtauto’s, natuurlijk. Wat is er op de markt en hoe werkt het?  
Opladen, uiteraard. Hoe werkt dat en wat is er op de markt?   
Waterstof.  De voor- en nadelen van elektrisch versus waterstof.  
Voor- en nadelen van een zware aansluiting op het elektriciteitsnet versus mogelijkheden en uitdagingen van eigen opwek en opslag van energie.  
De kosten, vanzelfsprekend. Aanschaf, levensduur en verlagen van kosten door o.a. verkoop van HBE’s. 
Tussendoor konden de deelnemers bij HCNP terecht voor begeleiding bij de uitwerking voor hun eigen bedrijf. 

Deze succesvolle pilot wordt uiteraard vervolgd. Interesse? Neem contact op! 

En als je toevallig transportondernemer bent in Zeeland, geef je dan op via Zeeland Connect. Voor Zeeuwse deelnemers ligt er een extra aantrekkelijk aanbod, met subsidie van de Provincie en het Fonds Publieke Belangen in Zeeland. 

HCNP start Zero Emission Truck Academy

Op de Zero Emission | Ecomobiel 2022 kondigt Hytruck Consult & Partners (HCNP) de start aan van de ‘Zero Emission Truck Academy’.  Deze bestaat uit 5 dagen gevuld met kennisoverdracht over alle aspecten van de transitie naar zero-emissie transport, aangevuld met individuele begeleiding bij het maken van een transitieplan voor het eigen bedrijf.

“We denken dat de Academy gaat voldoen aan een behoefte” zegt Eric Beers van HCNP. “Om weloverwogen te werken aan de transitie naar zero-emissie in hun eigen bedrijf, zullen transportondernemers zich immers veel nieuwe kennis en inzichten eigen moeten maken.” De pilot van de Zero Emission Truck Academy staat gepland voor volgende maand (november 2022). De tweede Academy begint vroeg in 2023. Afhankelijk van de belangstelling worden de volgende series ingepland.

De ‘Zero Emission Truck Academy’ gaat bestaan uit vijf middagen en avonden met daartussenin tijd om met persoonlijke begeleiding te werken aan een plan voor de transitie naar zero-emissie in het eigen bedrijf. Daardoor neemt de hele Academy zo’n twee maanden in beslag. Gevraagd naar de reden achter het ontwikkelen van de ‘Zero Emission Truck Academy’, vertelt Eric: “Transportondernemers kennen de wereld van conventionele voertuigen en diesel natuurlijk door en door. In onze vele contacten met hen hebben we echter ontdekt dat dit echt heel anders ligt zodra het gaat over zero-emissie voertuigen, hoe je die inbedt in het energiesysteem en hoe je daar een redelijke business case onder legt. Dat is echt een andere wereld. Wij stellen de deelnemers aan de Academy in staat om die wereld grondig te verkennen.”

De totale Academy, inclusief de persoonlijke begeleiding, verzorging tijdens de 5 dagen en lesmateriaal, vergt een behoorlijke investering.  “Maar”, zegt Eric: “je verdient deze investering dubbel en dwars terug doordat je de juiste keuzes kunt maken op basis van actuele kennis.”

Meer informatie:

HCNP op de Ecomobiel

Van harte welkom op Zero Emission Ecomobiel op 11-13 oktober 2022 in de Brabanthallen in Den Bosch. Gratis aanmelden kan via deze link.

Op de beurs organiseert HCNP twee interactieve workshops:
Op 12 Oktober om 10.30 begint Zero-emissie Bouw(logistiek) – er kan meer dan je denkt!
Op 13 Oktober om 10.30 volgt Zero-emissie Transport – er kan meer dan je denkt!
Beide workshops eindigen om 12.30, zodat er tijd overblijft om de beurs te bezoeken. Je bent vanzelfsprekend van harte welkom op onze stand.
Een gratis toegangsbewijs voor beurs en workshop vind je hier.

Voor diegenen die zich afvragen of deze tijd van extreem hoge energieprijzen wel het juiste moment is voor de overstap naar zero-emissie:
De transitie is sowieso onvermijdelijk. Een goede ondernemer informeert zich op tijd. Bovendien is overstappen op zero-emissie voor sommige ondernemingen juist nu heel interessant. Ontdek meer tijdens onze workshop!

We zien je graag op Zero Emission Ecomobiel.

Het E-Truckleveringsprogramma 2022-2023

versie juni 2022

De E-truck in het segment boven de 12 ton treingewicht kan aan zijn opmars beginnen. Het assortiment is in de afgelopen maanden weer sterk uitgebreid. Een groot aantal OEM’s zoals DAF, Volvo, Scania, Renault, Mercedes, MAN en een aantal Nederlandse kleinere leveranciers zoals Ginaf, Wiersma, Emoss staat klaar om de zero emissie trucks te leveren.

De E-truck moet “logistiek en transport” Nederland in staat stellen om nu al zero emissie te gaan rijden maar met name vanaf 2025 in de daartoe aangewezen stedelijke gebieden.

De producten zijn er. De variatie in modellen is al heel breed: bakwagens en trekkers, van 12-50 ton, elektrisch, brandstofcel en ook parallel hybride. Met een actieradius van 200-400 km voor de meeste elektrische trucks en meer voor brandstofcel en hybrides.

HCNP heeft een overzicht gemaakt dat je een inzicht geeft in de vrachtwagens die je kan gaan inzetten in 2022 en 2023.

Keus te over voor vervoerders en verladers die het initiatief willen nemen.

Wil je wel, maar weet je niet waar je verstandig aan doet. Praat met HCNP!

Waarom? Een dieseltruck koop je en je kan er direct mee rijden. Met zero-emissie gaat dat niet zomaar. Elektriciteit is echt een vak apart. Waarvan je niet eens weet dat je veel nog niet weet. Het is een heel nieuw kennisveld waarbij die truck nog het eenvoudigste is. Plan dus goed voordat je begint.

Denk je aan waterstof? Hoe verhouden brandstofcellen zich tot batterijen? Wat zijn de ontwikkelingen? Om een goede keus te maken wil je nog meer weten.

Een energietransitie is een kwestie van het verzamelen én eigen maken van veel nieuwe kennis. Daarom is het goed om met ons het gesprek aan te gaan

Nieuwsgierig? Download hier het overzicht

Wie meer weet, komt verder. Daarom HCNP.

Nederlandse vervoerders willen graag over op zero-emissie, mits het betaalbaar is

Er is grote bereidheid onder Nederlandse vervoerders om zero-emissie zware vrachtwagens aan te schaffen mits het verschil in kosten (TCO) met diesel te overzien is. Vervoerders hebben de komende jaren ook voldoende keus om het Nederlandse klimaatdoel van 5.000 zero-emissie zware vrachtwagens in 2025 te kunnen halen.

Dit is het goede nieuws uit de inventarisatie die Hytruck Consult & Partners (HCNP) dit voorjaar heeft uitgevoerd. Het rapport ‘Iedere Ton Telt’ is inmiddels verschenen. Hytruck Consult & Partners (HCNP) schreef het in opdracht van het H2 Platform, Deltalinqs en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

En nu het andere ‘nieuws’: die vergelijkbare TCO is er nog niet. HCNP’s TCO-berekeningen laten nog een fors gat zien: zo’n 11% voor batterij-elektrische zware vrachtwagens, en 35% voor zware vrachtwagens met een brandstofcel.

De transitie komt niet vanzelf op gang. Daarvoor is stimulering nodig door de overheid.

Een aanschafsubsidie zoals ‘Brussel’ die toestaat, zal voldoende zijn voor de batterij-elektrische vrachtwagen in de stadslogistiek. Helaas heeft Nederland zo’n regeling (nog) niet. Een toegangsheffing voor diesels die de binnensteden in willen, kan een alternatieve oplossing zijn.

Voor de brandstofcelvrachtwagens zijn de toegestane aanschafsubsidies niet genoeg, en zal de overheid bovendien ‘out of the box’ oplossingen nodig hebben. Het rapport doet daar suggesties voor. Eén daarvan is het toch zo snel mogelijk de kilometerheffing invoeren voor diesels. Ook de toegangsheffing voor diesels die de binnensteden in willen, zou een grote bijdrage kunnen leveren. Verder stelt HCNP voor om de komende jaren een aantrekkelijke prijs voor waterstof vast te zetten met een minimaal aandeel groene waterstof.

Het rapport is gevoed met informatie van 78 vervoerders, 3 verladers en 13 vrachtwagenproducenten.

Download het rapport hier

HCNP hoopt dat ‘Iedere Ton Telt’ een nuttige rol zal vervullen in de energietransitie in de logistiek.

Voor meer informatie: bel Eric Beers op 0651587696 of mail naar ericbeers@hcnp.nl.